Jesle v Ústí budou levnější

Jesle v Ústí budou levnější
20.5.2005
Město vyšlo vstříc rodičům malých dětí. Od letošního 1. července budou totiž platit za umístění dítěte v jeslích měsíčně jen 700 korun oproti dosavadním 735 korunám. Stravné ve výši 525 Kč/měsíc zůstává stejné. I přesto, že se náklady na provoz jeslí neustále zvyšují, o tom jednomyslně rozhodla Rada města.

   Pokud je v současné době dítě v jeslích nepřítomné více než pět dnů v měsíci z důvodu nemoci nebo dovolené rodičů, snižuje se pevná úhrada o 35 korun denně a vrací se denní stravné 25 korun. Od prázdnin však dojde ke změně – při 100 % nepřítomnosti dítěte v jeslích v kalendářním měsíci se pevná úhrada sníží na polovinu. Vracení peněz se tak již nebude týkat dílčí nepřítomnosti. Jesle se totiž nezbaví povinnosti hradit své náklady i při absenci některého z dětí.

Částka 700 korun pokryje přibližně 50 % neinvestičních nákladů, ve kterých však nejsou zahrnuty platy zaměstnanců jeslí.