Jesle v Ústí nezdraží

Jesle v Ústí nezdraží
29.11.2006
Město od příštího roku rodičům nezvýší pevnou úhradu za umístění dítěte v jeslích. Od 1. ledna 2007 to bude stále 700 korun měsíčně.

   Rozhodli o tom radní.

   Nemění se ani cena stravného, která zůstává na 25 korunách denně (7 Kč za dopolední svačinu, 13 Kč za oběd a 5 Kč za odpolední svačinu).

   K jedné podstatné změně však dojde. Týká se zjednodušení výběru úhrady za den přímého zaopatření dítěte přihlášeného na krátkodobý pobyt. U této skupiny dětí, jejíž docházka je nepravidelná, se ruší pevná měsíční úhrada 200 korun a je nahrazena poplatkem 75 korun za každý den pobytu dítěte v jeslích. Nemělo by tak docházet k zatížení jeslí vždy na konci měsíce, kdy si chce většina plátců dovybrat zaplacenou měsíční úhradu. Změna by měla přinést vyrovnanější a plynulejší docházku dětí.

   Průměrný neinvestiční příspěvek města na jedno dítě umístěné v jeslích činí letos 5 301 korun měsíčně.