K nemocnici budou jezdit trolejbusy

14.4.2004
Zajištění lepší dopravní obslužnosti Masarykovy nemocnice je důvodem, proč chce Dopravní podnik vybudovat trolejbusovou trať vedoucí ulicemi Vinařská, Božtěšická a Sociální péče.

   Radní uložili náměstkovi primátora Mgr. Janu Kubatovi zařadit tuto akci do návrhu investičního rozpočtu města pro příští rok k zajištění financování ve výši 15 mil. jako dotaci Dopravnímu podniku. 

   Dopravní podnik chce tuto investiční akci financovat penězi ze střednědobého úvěru do výše 40 miliónů korun. Radní v této souvislosti vyslovili souhlas s uzavřením smlouvy o převzetí ručitelského závazku za tento úvěr ve prospěch banky, která bude vybrána jako vítěz veřejné soutěže. Návrh na uzavření smlouvy předloží primátor města Mgr. Petr Gandalovič Zastupitelstvu města.