Kamiony Ústí nezahltí

Kamiony Ústí nezahltí
19.10.2006
Ústecký primátor Jan Kubata dnes znovu jednal s ministrem dopravy Alešem Řebíčkem o řešení dopravní situace, která nastane letos v prosinci po zprovoznění předposledního úseku dálnice D8 v úseku Trmice – státní hranice.

   Oba se shodli na tom, že k zahlcení města kamionovou dopravou nedojde a že existují řešení, která budou dopravu regulovat.

   Ministr dopravy Aleš Řebíček navštívil dnes ráno Ústí nad Labem. Dodržel svůj slib, který dal primátorovi Kubatovi během jeho návštěvy v Praze, že osobně přijede do Ústí problematiku řešit.

   Aleš Řebíček primátora informoval, že na dálnici budou umístěny moderní tabule informující řidiče o aktuální dopravní situaci a budou jim současně navrhovat ideální trasy pro průjezd Českým středohořím. Primátor Kubata dále s ministrem projednal možnosti spolupráce krajské dopravní policie a městské policie, která bude plně nápomocna při regulaci kamionové dopravy na území města.

   Oba politici se také dohodli, že budou i nadále aktivně spolupracovat na opatřeních tak, aby doprava v Ústí nad Labem nebyla ohrožena a nedošlo k zásadním omezením či kolapsům. I v případě nehody existují objízdné trasy, které počítají s případným odklonem dopravy přes původní silnici E55 či budou vozidla směrována na rychlostní silnici směrem na Teplice.

   „Výsledkem mého jednání s ministrem dopravy jsou varianty, které řeší a předcházejí případné problémy. Jsem přesvědčen, že po zprovoznění dálnice D8 nedojde k výrazným problémům s kamiony, řešení existují a na jejich realizaci se pracuje. Naopak si myslím, že otevření dálnice D8 spojí naše město s celou Evropou a po dálnici tak budeme mít možnost od nás z Ústí dojet rovnou až do Berlína, Hamburku či Bruselu,“ uvádí Kubata.