Kontokorentní úvěr poskytne KB

Kontokorentní úvěr poskytne KB
19.4.2007
Smlouvu o kontokorentním úvěru mezi městem a Komerční bankou dnes podepsali primátor Ústí nad Labem Jan Kubata a regionální ředitel KB Roman Kuták.

    Zastupitelstvo města schválilo v polovině prosince minulého roku kromě rozpočtu i přijetí kontokorentního úvěru. Rada města následně 21. prosince schválila zadávací podmínky, dokumentaci a složení hodnotící komise pro veřejnou soutěž. Ta byla zveřejněna o den později s termínem pro podání nabídek do 26. února 2007. Nabídku podal jediný uchazeč, Komerční banka, která splnila zákonné požadavky i požadavky zadavatele.

   Celková cena veřejné zakázky za předpokladu čerpání úvěru ve výši 200 milionů korun po celou dobu trvání obchodu a při úrokové sazbě 2,5 % činí zhruba 5 milionů Kč.