Koupí město Dům kultury chemiků?

Koupí město Dům kultury chemiků?
1.12.2004
Město dnes podepsalo memorandum o spolupráci se Základní organizací Odborového svazu ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu a Domem kultury chemiků, s.r.o.

  V memorandu město deklaruje zájem na zlepšování podmínek pro kulturní a společenský život, na rozvoji turistického ruchu a kongresové turistiky a proto uvažuje o koupi Domu kultury. Odboráři jako vlastníci budovy a pozemků mají podle textu zájem na dalším využívání Domu kultury ve prospěch města a jeho obyvatel. Dům kultury chemiků, s.r.o. jako nájemce těchto nemovitostí chce zase zlepšovat technické podmínky pro své aktivity a prosperitu Domu kultury.

  Předmětem memoranda je dohoda na postupu zpracování podkladů sloužících ke zjištění skutečného stavu kolem Domu kultury chemiků a k naplnění společných představ o jeho dalším využití. Město dle memoranda objedná na své náklady zpracování následujících dokumentů:

 

  1. Zjištění právního stavu vlastnictví Domu kultury chemiků, tj. analýza stávajících smluv o převodech nemovitostí, smluv nájemních i podnájemních, věcných břemen, vlastnických vad a omezení, apod.
  2. Zjištění technického stavu budovy, t. j. průzkumy stavebně technické, statické, energetický audit, posouzení přípojek, apod.
  3. Zjištění ekonomické náročnosti objektu, tj. analýza provozních nákladů, a.j.
  4. Analýza využití budovy, investiční analýza a z ní vyplývající analýza úvěrová, stanovení cash flow.
  5. Analýza potřeby architektonických studií, dokumentací pro vydání stavebního povolení či rozhodnutí o umístění stavby, hlukových studií, apod.
  6. A dále všechny možné rozbory a studie, nezbytné k dosažení společných cílů.