Křesadlo 2006 dobrovolníkům

Křesadlo 2006 dobrovolníkům
2.3.2007
Primátor města Jan Kubata předal včera večer v obřadní síni W. Churchilla cenu Křesadlo 2006 dobrovolnici Janě Haklové.

    Jana Haklová provádí od roku 2004 dobrovolnickou činnost v Domově pro seniory v Doběticích. První informaci o této prospěšné činnosti získala z letáku v trolejbusu. Před spoluprací s dobětickým domovem absolvovala Jana Haklová výcvik v Dobrovolnickém centru a nyní se věnuje především individuálním návštěvám několika klientů.

   Společně s ní obdrželi stejné ocenění také Zdena Zajíčková, Eva Vrkoslavová, Lenka Staňková, Miluše Chloubová a Jozef Lacko.

   Slavnostního předávání Křesadel obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci, se kromě primátora Ústí nad Labem Jana Kubaty zúčastnili také rektorka UJEP Iva Ritschelová, krajský hejtman Jiří Šulc a další osobnosti veřejného života.

 

Jan Kubata předává ocenění Janě Haklové.