Křižovatky potřebují světelnou signalizaci

Křižovatky potřebují světelnou signalizaci
19.11.2003
Rada města schválila harmonogram a finanční plán výstavby světelných zařízení a kruhových objezdů na území města do roku 2006.

Odbor dopravy doporučuje, aby už v příštím roce vznikly čtyři nové světelně řízené křižovatky za téměř 10 miliónů korun: Malátova – Hoření (4,5 mil.), Masarykova – Sadová – Stará (2,6 mil.), Masarykova – Štefánikova (2,1 mil.) a Masarykova – přechod u Zimního stadionu (0,5 mil.).

Pro rok 2005 jde o světelné křižovatky Havířská – Lipová – Všebořická – Plynárenská (6,5 mil.), Klíšská – Londýnská – Solvayova (2,5 mil.) a Velká Hradební – U spořitelny – Na Schodech (4,8). Dále je to okružní křižovatka Pražačka za 4 mil. korun.

V roce 2006 by bylo vhodné vybudovat další dvě světelné křižovatky: Tovární – Majakovského – Hrbovická (2,7 mil.) a Tovární – Textilní (2,0 mil.).

Naplnění uvedených záměrů bude závislé na finančních možnostech města v daném roce. V roce 2004 město určitě osadí světly křižovatku Malátova – Hoření. Realizace křižovatek na Masarykově třídě bude závislá na výsledku jednání o investičních prioritách pro příští rok i na tom, zda se městu podaří získat peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury.