Kubata: byl to dobrý rok

Kubata: byl to dobrý rok
25.12.2006
Vážení přátelé, máme ze sebou další náročný rok. Také Vám to tak rychle uteklo?

     Rok 2006 lze s trochou zjednodušení nazvat „stavební“, protože jsme se museli zejména v centru města vypořádat s mnoha omezujícími nepříjemnostmi kvůli další rekonstrukci infrastruktury. Do historie se rok letošní zapíše významným způsobem především tím, že Ústečané dostali nové Mírové náměstí, které je oproti předešlému důstojné a hodné velkého krajského města.

   Co se týče dopravy, město postavilo dva nové kruhové objezdy a zrekonstruovalo další část komunikací. Ani řidiči to neměli lehké kvůli problémům s uzavřenými železničními podjezdy za Benešovým mostem a v Drážďanské ulici. Automobily začaly jezdit dolní částí Masarykovy třídy, která prošla rovněž rozsáhlou obnovou. Nemusím asi připomínat, že motoristé se na jaře museli vypořádat s povodňovým dopravním režimem.

   Zajímavé věci se udály i v městské dopravě. V tomto roce přibylo na ústeckých silnicích sedm zcela nových vozů (šest trolejbusů a jeden autobus). Byla rovněž zahájena výstavba tolik očekávané trolejbusové trati na Střekov. Trolejové sloupy jsou už na Novosedlickém náměstí.

   Postavili jsme další úsek cyklostezky spojující dříve oddělené trasy Libochovany – Ústí nad Labem a Železniční přejezd – Valtířov. Byla zbourána Nová tržnice a rozběhl se rozsáhlý archeologický průzkum v centru města. Habrovický rybník prošel očistnou kůrou za desítky miliónů. Byla zrekonstruována řada dětských sportovních hřišť a čestnými občany Ústí nad Labem se stali letci RAF Otto Handlíček a Paul Friedländer. Rozběhla se rekonstrukce Domu kultury, které město zakoupilo do svého majetku. Zoologickou zahradu už vytápí geotermální energie.

   Pokročili jsme i v otázce bezpečnosti obyvatel. Městská policie zintenzivnila svou činnost. V ulicích se objevily nové bezpečnostní kamery. Strážníci dostali nový člun, automobily a další techniku. Městská policie také spustila nový dohlížecí systém JPS.

   V roce 2007 náš čeká výstavba moderního nákupního a zábavnho centra soukromého investora u šikmého kostela. Růst začne Palác Zdar na Mírovém náměstí a multifunkční budova na pozemku bývalého magistrátního parkoviště. Koncem roku by už měly jezdit na Střekov trolejbusy. Na jaře zahájí Povodí Labe stavbu kilometrového protipovodňového valu na Střekovském nábřeží.

   Byl to dobrý rok a já Vám za něj chci moc poděkovat. Přeji Vám mnoho pracovních i osobních úspěchů v nadcházejícím roce, hodně zdraví a štěstí Vám i Vašim nejbližším.

 

 

                                                                                                                            Jan Kubata, primátor Ústí n.L.