Kubata chce intervenční centrum

Kubata chce intervenční centrum
22.10.2007
Primátor Ústí nad Labem Jan Kubata přišel s novým návrhem řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách.

 

    V Předlicích chce otevřít tzv. pilotní intervenční centrum, v němž by společně sídlily a pracovaly státní a samosprávní instituce, policie i nevládní organizace. Pokud se tento model osvědčí, mohl by být zaveden i do jiných podobných lokalit.

   „Tento návrh jsem nedávno osobně představil ministrům Džamile Stehlíkové, Petru Nečasovi a Petru Gandalovičovi. Ministři nás ujistili, že má jejich plnou podporu a ministr Nečas nás vyzval, abychom návrh zpracovali do formy projektu, jenž bude mít šanci na dotaci z evropských peněz,“ říká Kubata.

   V čem má být intervenční centrum „jedinečné“? Jednoznačně v provázanosti aktivit všech úřadů a organizací. „Často se stává, že např. v Předlicích či jiných místech řešíme nějaký problém a jednotlivé složky o sobě vůbec nevědí. Jelikož nepůsobí koordinovaně, řešení řady věcí je zdlouhavé a nepružné“, dodává primátor.

   V intervenčním centru by měly být zastoupeny vládní agentura pro odstraňování sociálního vyloučení, krajské instituce, Policie České republiky (včetně cizinecké policie), městská policie, sociální a stavební odbor MmÚ, odbor životního prostředí, hygienická stanice a organizace Člověk v tísni. Město nyní hledá vhodný objekt.

   Celý záměr počítá podle Kubaty s rovnoměrným financováním – 10 miliónů korun by uvolnil stát, stejnou částku město i kraj. Primátor také naznačil, jak by si činnost centra v budoucnosti představoval. „Východiskem by byl tzv. manuál zásahů postavený na jednotlivé typy problémů, který by stanovil konkrétní kroky jednotlivých složek v určitých situacích. Podobné manuály existují např. v krizovém řízení při mimořádných událostech“.

   Kubata však neskrývá názor, že podobné projekty nemohou být účinné bez navazujících legislativních změn. „Ministr Nečas mě informoval, že stát velice brzy změní podobu některých právních předpisů, které mimo jiné podstatně zpřísní podmínky vyplácení sociálních dávek. Na tyto změny netrpělivě čekáme.“

   Intervenční centrum v Předlicích by mělo zahájit činnost v prvním čtvrtletí příštího roku.

 

Primátor Jan Kubata nedávno provedl Předlicemi ministryni Džamilu

Stehlíkovou.