Kubata: informování Spolku vyhovující

Kubata: informování Spolku vyhovující
11.7.2006
Podrobné informace o včerejším úniku chloru ze Spolchemie podal dnes primátorovi města Janu Kubatovi generální ředitel podniku Martin Procházka.

   „Město bylo informováno za sedm minut od vzniku události, což považuji za vyhovující. Ukazuje se, že investice do moderních čidel v provozech a do dalších bezpečnostních opatření byla správná, ale považuji za nutné celý systém stále zdokonalovat. Jednoznačně podporuji konverzi výroby chloru na membránovou technologii, která bude eliminovat možná rizika“, říká primátor.

   Spolchemie odhaduje, že z provozu chlorové chemie se uvolnily 2 kg chloru. Pro srovnání – stálá udržovací dávka chloru v 50metrovém bazénu je zhruba 1,5 kg.