Kubata je s hospodařením města spokojen

Kubata je s hospodařením města spokojen
9.9.2005
V průběhu prázdnin se situace města v oblasti daňových příjmů výrazně zlepšila.

     „V současné době jsme v přebytku o 15 miliónů korun a nemusíme dokonce ani čerpat kontokorentní úvěr“, říká náměstek primátora Jan Kubata.

     Přitom ještě k 30. červnu nebyla situace tak příznivá. V hospodaření města za letošní první pololetí dosáhly celkové příjmy města 943 935,91 tis. Kč a výdaje 962 448,62 tis. Kč. Vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 18 512,71 tis. Kč vyrovnává oblast financování (půjčky, úvěry).

     Příjmy MmÚ dosáhly za prvních šest měsíců tohoto roku 748 241,72 tis. Kč a výdaje 784 153,67. I zde vyrovnává rozdíl rozpočtová třída financování.