Kubata: lepší podmínky seniorům !

Kubata: lepší podmínky seniorům !
2.8.2006
Podpora aktivního života lidí v důchodovém věku je základním cílem Rady seniorů jako poradního orgánu primátora města, která bude radními ustanovena 24. srpna.

   „Kultura stáří je dnes společností často opomíjena. Chci udělat všechno proto, abychom seniorům vytvořili v Ústí nad Labem příznivé prostředí“, uvádí primátor Jan Kubata.

   Rada seniorů bude primátorovi města předkládat doporučení směřující k aktivnímu životu seniorů - společenskému, kulturnímu, vzdělávacímu a sportovnímu. Dále bude řešit otázky sociální a zdravotní politiky, bydlení, dopravy, bezpečnosti, životního prostředí či rozvoje města. „Na včerejším jednání o vymezení činnosti Rady seniorů jsme se rovněž dohodli, že tato rada bude rozvíjet svou činnost na základě mých požadavků, ale zároveň jednat ze své vlastní iniciativy“, dodává primátor.

   Rada seniorů bude také plnit a prosazovat cíle Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 – 2007, jenž byl schválen vládou. Bude mít maximálně 15 členů.

 

Jan Kubata v rozhovoru se seniory v Domově důchodců  Severní Terasa.