Kubata na FŽP o životním prostředí

Kubata na FŽP o životním prostředí
19.9.2006
Největší nebezpečí pro životní prostředí nepředstavuje tolik diskutovaná chemie, ale sám člověk se svými stále se zvyšujícími nároky na čerpání přírodních zdrojů, zabírání zelených ploch pro „kobercovou“ výstavbu rodinných domů či individuální dopravu.

   Na Mezinárodní konferenci na Fakultě životního prostředí UJEP na téma " Vzdělávání a výzkum v ochraně životního prostředí" to dnes ve svém vystoupení řekl primátor města Jan Kubata.

   Město podle Kubaty v současné době podporuje řadu aktivit směřujících ke vzdělávání v oblasti životního prostředí a spolupracuje se studenty Fakulty životního prostředí. Ti jsou častými hosty na magistrátu města nejen jako praktikanti a stážisté, ale podíleli se mj. i na projektu PHARE - zavedení separovaného sběru nebezpečného odpadu od živnostníků a obyvatelstva. Pracovníci katedry se účastní řešení projektů z grantové agentury ČR, zpracování odborných posudků - např. spalovna průmyslových odpadů v Trmicích či skládky průmyslových a nebezpečných odpadů ve Všebořicích, nebo zpracování koncepce odpadového hospodářství Ústeckého kraje.

   „V oblasti výchovy a zvyšování informovanosti nejen „dětských“ obyvatel spolupracuje město s Domem dětí a mládeže, Českým svazem ochránců přírody Tilia, Sdružením dětí a mládeže Tilia a dalšími subjekty, které poskytují konzultační služby, management chráněných území, pořádají workshopy v oblasti ekologie a ochrany zdraví a životního prostředí atd. Vydávání Městských novin, ročenek životního prostředí, informačních brožur, letáků, a poskytování informací na internetových stránkách města patří mezi samozřejmé činnosti a služby našim obyvatelům“, uvedl dále primátor.