Kubata o obchvatu Strážek

Kubata o obchvatu Strážek
15.6.2006
Rada města souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky řešící změnu územního plánu umožňující dopravní obchvat Strážek. O věci však rozhodnou zastupitelé.

  Po dobudování posledního úseku dálnice D8 lze předpokládat, že silnice přes Strážky bude sloužit jako jedna ze spojnic krajského města s touto vysokorychlostní komunikací. Nárůst dopravy na úzké silnici bez chodníků zatíží obec hlukem, exhalacemi a dojde také k ohrožení bezpečnosti místních obyvatel. Řešením je právě zmíněný obchvat.

   „Víme, že ani jedna z mnoha projednávaných variant nemá 100% podporu obyvatel Strážek. Schvalovaná varianta je tou nejcitlivější, která byla možná. S místními obyvateli budeme dále jednat o konkrétním zlepšení a zbezpečnění provozu na stávající komunikaci, a to první týden v červenci“, konstatuje Kubata.