Kubata o roli příslušníků PTP

Kubata o roli příslušníků PTP
5.12.2006
Primátor města Jan Kubata dnes pozdravil bývalé členy Pracovních technických praporů na jejich okresní členské schůzi.

   „Dovolte mi, abych při této příležitosti vyjádřil Vám všem pamětníkům a účastníkům svou nejhlubší úctu za lidské hrdinství, se kterým jste čelili tlakům tehdejšího režimu a ani v těch nejslabších chvílích jste neztratili vůli, přesvědčení a zdravý rozum v konfrontaci s komunistickým režimem. Vojíni s přívlastkem "nepřátelé lidu", kteří se rekrutovali z řad profesorů, umělců, duchovních i továrníků, byli zařazeni k převýchově na socialistického člověka v Pracovních technických praporech. Zde byli nuceni v nelidských podmínkách fárat do dolů či tvrdě pracovat v kamenolomech a v rámci převýchovy snášet neustálé ponižování“, řekl primátor.