Kubata: řešení vidím v prevenci

Kubata: řešení vidím v prevenci
20.3.2007
Primátor města Jan Kubata je velice znepokojen rvačkou mezi žáky ZŠ SNP a ZŠ Elišky Krásnohorské, která se odehrála 20. února a jejíž záznam byl zveřejněn na internetu.

    Po včerejší schůzce s poradním sborem ředitelů základních škol, ředitelem městské policie Pavlem Bakulem a kompetentními úředníky nařídil primátor provedení souboru opatření, která mají zabránit opakování násilného jednání.

   „V nejbližší době bude ustavena pracovní skupina, která by měla připravit program či projekt, jak v budoucnosti takovým sociálně patologickým jevům předcházet. Budou v ní preventisté městské policie a Policie ČR, psycholog, úředníci sociálního odboru a další odborníci. Jsme zřejmě první město, které začíná v takovém rozsahu problém řešit,“ říká Kubata.

   Ředitelé škol předloží do jednoho týdne na další společné schůzce s představiteli města konkrétní návrhy, jak zamezit násilí a šikaně mezi školáky. Městská policie vytipuje v blízkosti základních škol „rizikové faktory“ ve formě heren, barů, restaurací či prodejen tabáku. Do dvou týdnů rovněž umístí městská policie do všech základních škol schránky bezpečí, kam se žáci budou moci anonymně svěřovat se svými problémy. Schránky bude městská policie vybírat a jejich obsah vyhodnocovat každý den.

   Jan Kubata požaduje důsledné vyšetření uvedeného incidentu, kterému vedle účastníků rvačky přihlížely před ZŠ E. Krásnohorské desítky školáků. „I přesto však vidím řešení především v prevenci, tedy neustálém a systematickém působení na žáky“, dodává primátor.

   Protože lze předpokládat, že protagonisté rvačky nebudou kvůli nízkému věku podléhat trestní zodpovědnosti, policie bude informovat o incidentu jejich rodiče a případ posoudí také odbor sociálních věcí MmÚ. Primátor zároveň vyjádřil politování nad nezájmem veřejnosti, protože ze záběrů je patrné, že několikaminutovému incidentu přihlíželo také několik kolemjdoucích. V této souvislosti vyjadřuje Jan Kubata nespokojenost se současným školským zákonem, který např. narozdíl od Francie neumožňuje ředitelům škol jakkoli postihovat žáky za činnosti, kterých se dopustí mimo areál školy. Proto apeluje na zákonodárce, aby iniciovali změnu zákona, který dá ředitelům škol větší pravomoci.

   Z dosavadních informací o celé věci má vyplývat, že se žáci na rvačce zřejmě předem domluvili. Toto jednání je běžné u nejradikálnější části fotbalových fanoušků ve Velké Británii (tzv. rowdies či hooligans). Zveřejňování záběrů na internetu však souvisí s dalším moderním negativním jevem, který britská média nazvala Happy slapping (veselé fackování). V České republice tím proslul Gang Plameňáků: skupina mladých lidí napadala lidi přímo na ulici nebo ničila majetek a vše bylo zdokumentováno kamerou mobilního telefonu. Právě publikace šotů tohoto gangu na webových serverech (např. na youtube.com) přispěla počátkem roku 2005 k jejich odhalení a obvinění.