Kulturní manažerka Collegia končí

Kulturní manažerka Collegia končí
2.7.2007
Primátor města Jan Kubata se na 9. jednání správní rady COLLEGIUM BOHEMICUM rozloučil s dosavadní kulturní manažerkou tohoto projektu Jennifer Schevardo.

   Od roku 2005 jsou Muzeum města Ústí nad Labem a Společnost pro dějiny Němců v Čechách partnery Nadace Roberta Bosche, která v Ústí nad Labem zřídila pracovní místo kulturní manažerky. Toto místo zastává do konce července roku 2007 Dr.Jennifer Schevardo. Díky této spolupráci se dostalo významné podpory jak přímo některým projektům Muzea města Ústí nad Labem, tak také dalším kulturním projektům, které významně obohatily kulturní život města Ústí nad Labem.

 

   Jako stálý projekt již delší dobu funguje společné pracoviště muzejní knihovna, která byla svého času podpořena finančními prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti jako budoucí součást Collegia Bohemica, je stále rozšiřována formou výměn a darů odborné literatury.

 

   Jennifer Schevardo se vrací do Německa, odkud bude pokračovat ve spolupráci s Collegium Bohemica. Na její místo nastoupí 1. srpna nová kulturní manažerka.

 

 

Správní rada o.p.s. Collegium Bohemica, předsedou je primátor města Jan Kubata.