L. Bílá zpívala pro dárce krve

L. Bílá zpívala pro dárce krve
5.9.2007
Dvacet osm Zlatých dárců krve ocenilo včera večer město Ústí nad Labem finanční odměnou ve výši tři a pět tisíc korun.

     Šlo o dárce, kteří dosáhli 40 a 80 bezplatných odběrů.

   „Naše město je na vás hrdé. Jste příkladem především pro mladé, kteří v záplavě prožitků, které je obklopují, nedohlédnou k představě, že v životě každého člověka může nastat kritická vteřina, ve které o životě a smrti rozhodne jen to, zda lékař má k dispozici dostatek krve dárců. Jste příkladem pro ty, kteří se zatím nerozhodli vás následovat, třeba z obav z různých omezení, bolesti, pocitu ztráty něčeho důležitého. Vy jim ukazujete, že to jde. A proto vás dnes oceňujeme na tomto slavnostním shromáždění“, řekl dárcům krve primátor města Jan Kubata.

   Kromě finanční odměny převzali vybraní dárci i Zlaté plakety a Zlatý kříž. Ocenění předávali náměstek primátora Arno Fišera a ředitelka oblastního spolku ČČK v Ústí nad Labem Nevena Černohorská.

   Zlatým hřebem večera bylo vystoupení pěvecké superhvězdy Lucie Bílé, která na pódiu vystřídala dětský sbor Koťata. Akci skvěle moderovala Jolana Voldánová.

 

Dárcům krve poděkoval primátor města Jan Kubata.

 

Náměstek primátora Arno Fišera předal dárcům ocenění společně

s ředitelkou Oblastního spolku ČČK Nevenou Černohorskou.

 

Velký úspěch mělo vystoupení dětského sboru Koťata.

 

Setkání s Lucií Bílou bylo pro většinu dárců velkým zážitkem.