Lepší se v MHD přepravní kázeň?

Lepší se v MHD přepravní kázeň?
15.3.2006
Nejlépe za poslední měsíce dopadla včerejší ranní přepravní kontrola, tentokrát v úseku Střekov, Svádov, Brná a Církvice.

   V šedesáti spojích linek 1, 3, 9, 11 a 17  bylo odhaleno „jen“ 60 provinilců, přičemž ústecký průměr se pohybuje přibližně mezi dvěma až dvěma a půl černé jízdy na jednu linku.

   I přesto však po této kontrole, které se zúčastnilo dvanáct revizorů a šest policistů, nelze hovořit o celkovém zlepšení přepravní kázně v ústecké městské dopravě. Přínos podzimních důrazných opatření ve formě zvýšení pokut, jejich intenzivnějšího vymáhání, přijetí čtyř nových revizorů a provádění častějších kontrol, lze objektivně vyhodnotit až v polovině letošního roku. Noví revizoři např. začali pracovat samostatně ve dvojicích teprve nedávno, neboť probíhalo jejich nezbytné vyškolování a zapracování.