Letní kino se dočkalo rozsáhlých oprav

Letní kino se dočkalo rozsáhlých oprav
12.5.2003
Revitalizace letního kina je jedním z nejdůležitějších letošních investičních počinů města. Předmětem celé akce za 16 miliónů korun bude rekonstrukce zpevněných ploch, veřejného osvětlení, promítacího plátna, promítací kabiny i sociálního zařízení. Dojde také k odvodnění komunikací. Rekonstrukce bude probíhat od května do října 2003 a provede jí ústecká firma Komastav.

„Hlavním cílem je úprava areálu letního kina tak, aby mohl Ústečanům sloužit k oddechu a rekreaci. Počítáme zde s pořádáním menších i větších akcí“, říká ústecký radní MUDr. Pavel Dlouhý.

Největší každoroční akcí, která je v letním kině pořádána,
je tradiční Trampská Porta.