Lidé z Předlic se stěhují z tělocvičny zpět domů

7.10.2003
Čtyřicet sedm lidí z předlické ulice Beneše Lounského, kterým město Ústí nad Labem zajistilo provizorní bydlení v tělocvičně místní základní školy, se dnes dopoledne za asistence městské policie odstěhuje zpět do svého původního bydliště.

   Statik totiž povolil podmínečné užívání domu č. 5, jenž nebyl demolicí sousedního objektu nijak poškozen. Majitel domu však musí do začátku prosince, než dojde k velkému snížení teplot, sanovat jeho základy a zdivo suterénu od vlhkosti.

   Nájemníci z domu dočasně odešli ve středu 1. října. Město jim několik dní poskytovalo na své náklady stravu v celkové hodnotě 20 tisíc korun, avšak od včerejška si již jídlo zajišťují a hradí sami. Dalších 22 tisíc Kč poskytne město škole na zaplacení nákladů souvisejících s ubytováním (voda, elektřina, apod.).

   “Zprávu statika o podmínečném užívání domu zašle majiteli objektu V. Gažimu náš centrální obvod”, říká starosta R. Vonka