Mariánská kaple má vítěze

Mariánská kaple má vítěze
13.12.2007
Soutěž o návrh kaple na Mariánské skále vyhrál projekt z Heidelbergu.

   Dne 12. prosince proběhlo na Magistrátu města ÚL vyhodnocení soutěže o nejlepší grafický návrh kaple na Mariánské skále.  Komise ve složení Jan Řeřicha (náměstek primátora), Mgr. Miroslav Šimáček (arciděkan), Mgr. Martin Krsek (Muzeum města ÚL), Ing. arch. Zdeněk Šťastný, Ing. Luboš Pauer (odbor územního plánování, MmÚ), Ing. František Podrápský a Ing. Tereza Dostálová (oba odbor strategického rozvoje, MmÚ) jednala o celkem devíti došlých soutěžních návrzích. Jelikož se nejednalo o architektonickou soutěž a oslovena byla široká veřejnost, grafické návrhy byly poměrně odlišné, ale vesměs zajímavé a originální. Zájem o účast v soutěži projevili autoři jak ze samotného Ústí nad Labem, tak i např. z Děčína, Chřibské, Prahy, Brna a německého Heidelbergu.

   Hodnocení proběhlo ve dvou kolech, přičemž do druhého postoupily tři nejzajímavější návrhy, které členy komise zaujaly především svou originální vizuální stránkou.  Vítězem se nakonec stal návrh Ateliéru Ap88 z Heidelbergu vytvořený na podnět a ve spolupráci s ústeckým rodákem Klausem Horstmannem. Návrh se nejvíce přiblížil představě o budoucím praktickém využití kapličky. V úvahu se bral především záměr vytvořit místo odpočinku a relaxace, místo, které bude oblíbeným cílem procházek občanů města. Důraz se proto kladl na otevřenost kaple, zvažovaly se i budoucí praktické problémy, jako jsou potencionální vandalismus a náklady na údržbu a provoz. Posuzovalo se i zázemí pro konání občasných bohoslužeb a náboženských poutí. Vítězný návrh podle názoru komise všechny tyto aspekty vystihuje nejlépe. Projekt počítá i s možností pořádání obřadů či setkání v podzemním prostoru, který bude mít kapacitu přibližně pro 50 sedících návštěvníků. Interiér by se měl skládat z lodě, presbytáře s ambonem, zákristie a WC. Grafický návrh pamatoval také na umístění pamětní desky z roku 2006. Vítězný projekt symbolicky představuje ochrannou ruku, čímž navazuje na historický odkaz kapličky, která byla vždy chápana jako projev díků za ochranu před katastrofami, ať už to byla morová epidemie či napoleonské války.

 

Vítězný grafický návrh kaple na Mariánské skále.