Města podporují cyklistickou dopravu

22.3.2004
Statutární města České republiky vyjadřují podporu Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy v ČR. Zástupci velkých českých měst na úrovni náměstků primátora, starostů a místostarostů se na tom shodli ve čtvrtek 19. března na svém jednání v ústeckém Svádově.

    Jak vyplývá ze závěrečného memoranda jednání, města vyjadřují vůli spolupodílet se na přípravě legislativního rámce ve vztahu k jednotnému výkladu v souvislosti s bezpečností cyklistů, podpořit osvětové akce a program “Bezpečné cesty do škol”, definovat výstavbu cyklostezek, které chtějí města zrealizovat do roku 2008 a podporovat projekty integrující jízdní kolo do jednotlivých druhů veřejné dopravy. Města budou dále podporovat realizaci integrovaných cykloproduktů, kde se vyžaduje partnerství více měst (např. projekt Labské stezky) a využívat všech stupňů územního plánování a projekčních příprav k vytvoření podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy.

   Město Ústí nad Labem zastupoval na tomto jednání náměstek primátora Mgr. Jan Kubata. “Naše město už řadu let buduje postupně síť cyklostezek a vzhledem k obrovské poptávce veřejnosti po této formě trávení volného času v tom chceme i nadále pokračovat”, řekl Kubata.