Město bude jednat o Spolku i s vládou

21.5.2004
Rada města pověřila primátora Mgr. Petra Gandaloviče a jeho náměstka Mgr. Tomáše Jelínka jednáním s vládu ČR, Českou finanční a vedením Spolku pro chemickou a hutní výrobu o realizaci následujících opatření směřujících ke zvýšení bezpečnosti občanů města:

  1. realizace varovného a informačního systému pro obyvatele města
  2. ukončení vývozu chlóru mimo území podniku
  3. ukončení veškerých výrobních aktivit v oblasti Ovčího vrchu, odstranění všech technologických zařízení a zajištění sanace území
  4. zajištění výroby chlóru nejlepší dostupnou technologií

   O výsledcích uvedených jednání chtějí být radní informováni do letošního 30. června a dále vždy jednou čtvrtletně.