Město chce dotaci na opravu muzea

Město chce dotaci na opravu muzea
22.6.2005
Město podá znovu žádost o poskytnutí dotace ze Společného regionálního operačního programu na rekonstrukci muzea s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum. Rozhodli o tom radní.

   Rekonstrukce si vyžádá 169 miliónů korun. Podpora ze strukturálních fondů a státního rozpočtu je omezena na 65 mil. Kč na projekt, takže město by muselo zbývající 104 milióny korun uhradit ze svého rozpočtu. Za účelem realizace akce uzavřou město a muzeum smlouvu o sdružení.

   Rozhodnutí o tom, zda město dotaci obdrží, by mělo padnout do letošního října. Pokud peníze získáme, akce se může rozběhnout už na jaře příštího roku s očekávaným dokončením v červnu 2008.Projekt předpokládá rekonstrukci vnějšího pláště budovy a vnitřních prostor, vybudování expozic, konferenčních a přednáškových sálů, depozitářů muzejních sbírek, knihovny, studovny i sociálního zázemí.