Město chce revitalizovat přístupové cesty

Město chce revitalizovat přístupové cesty
26.6.2007
O zlepšení přístupových cest do města a jejich nejbližšího okolí se dnes diskutovalo na půdě magistrátu.

   Na první historická jednání na toto téma s klíčovými majiteli pozemků a nemovitostí v ulici Pražská dnes navázaly podobné rozhovory s pozvanými podnikateli z městské části Neštěmice – Krásné Březno.

   V návaznosti na jednání pracovních skupin při tvorbě Integrovaného plánu rozvoje města bylo rozhodnuto, že město bude pokračovat ve snaze zaměřit se na změnu prostředí a ekonomický růst lokalit přilehlých k přístupovým cestám do města. V této oblasti je mnoho soukromých vlastníků pozemků a nemovitostí, kteří mohou společnou aktivitou přispět k jejímu pozvednutí.

   „Společný postup města a v něm působících podnikatelů je nejlepším možným příkladem spolupráce při zvyšování kvality života ve městě. V ekonomicky vyspělých zemích je toto běžnou praxí,“ uvedl náměstek primátora Jan Řeřicha.

   Zástupci soukromého sektoru a města si dnes vyměnili cenné názory na současný stav a budoucí rozvoj a dohodli se na spolupráci. Pravděpodobně po letních prázdninách proběhne další setkání s již konkrétními návrhy na řešení v této oblasti. Město velmi vítá zájem a snahu zúčastněných zvelebit Neštěmice a Krásné Březno, a tím připravit lepší podmínky nejen pro podnikání. Město bude i nadále podporovat činnosti směřující ke zlepšení ekonomicko-sociálních poměrů v této lokalitě a doufá, že se do tohoto procesu zapojí větší množství subjektů.   Hlavním posláním veřejného sektoru je v tomto případě zajišťovat jednací platformu a poskytovat odborný servis soukromému sektoru.

Jednání s majiteli pozemků a nemovitostí kolem hlavní příjezdové cesty do města

v lokalitě Krásné Březno a Neštěmice vedl náměstek primátora Jan Řeřicha.

 

Obě diskutující strany se shodly, že jim na revitalizaci "vstupní brány" do města

záleží. Po prázdninách se sejdou znovu s návrhy konkrétních opatření.