Město dá pohledávky do dražby

8.9.2003
Zprostředkovatelem postoupení pohledávek magistrátu bude akciová společnost HERBST se sídlem v Chabařovicích. Vyplývá to z výsledku výběrového řízení.

 

Firma HERBST, a.s. dá pohledávky do dražby a jako odměnu si bude účtovat 7% z ceny vydraženého předmětu.

Postoupení pohledávek MmÚ v úhrnné hodnotě téměř 35 mil. korun schválilo letos v červnu Zastupitelstvo města. Rada města na základě této skutečnosti vypsala výběrové řízení, do kterého se přihlásily dva uchazeči – HERBST, a.s. a CREDIT CZ, s.r.o.