Město dokončí rekonstrukci Větruše

Město dokončí rekonstrukci Větruše
29.8.2004
Úplné dokončení revitalizace historické části budovy Větruše, která v současné době probíhá, si vyžádá ještě 45 miliónů korun. Náměstek primátora Mgr. Jan Kubata předložil návrh na zajištění dofinancování celé akce a rada jej jednomyslně schválila.

   Návrh počítá s tím, že v rozpočtu města na příští rok bude pro městskou dominantu vyčleněno 22,5 mil. korun a stejná částka bude v rozpočtu figurovat i v roce 2006. Tempo prací by však mělo být rychlejší – 1. stavba má být ukončena už v říjnu 2005.

   Celkové náklady na rekonstrukci historické části Větruše budou činit 69,1 mil. korun. Druhá, třetí a čtvrtá stavba, na jejichž konci by měla stát nová hotelová přístavba s 88 lůžky a atriem, včetně navazujících okolních aktivit, má být již financována budoucím provozovatelem. K tomu bude zapotřebí dalších 80 – 90 mil. korun.

   O celé věci budou ještě jednat zastupitelé na svém záříjovém zasedání. „Je to bezúvěrové řešení financování zbytku prací a já věřím, že jej zastupitelstvo přijme“, dodává Kubata.