Město „kontrolovalo“ Spolek

Město „kontrolovalo“ Spolek
28.5.2003
Vedení města klade velký důraz na bezpečnost svých občanů, nejen v otázce kriminality, ale také v oblasti bezpečnosti všeobecné. Ústí nad Labem je městem průmyslovým, městem s rozsáhlým chemickým průmyslem. Největší firmou v této oblasti je Spolchemie a.s., jejíž areál se rozkládá blízko centra města. Tento fakt je dán historickým vývojem jak města, tak samotného závodu. Díky požáru, který ve Spolchemii a.s. vznikl koncem roku 2002 se opět rozvířila otázka bezpečnosti města ve vztahu k chemické výrobě. Vedení Spolchemie vyšlo snahám vedení města vstříc a umožnilo konat ve svém areálu „kontrolní návštěvy“.

První návštěva zástupců města se uskutečnila 27. května 2003. Město zde zastoupila paní ing. Štěpánová (vedoucí odboru mimořádných situací) a Jan Řeřicha, který se problematikou mimořádných situací zabývá jako člen Rady města. Návštěva měla kontrolně-informativní charakter a zaměřila se na jeden z největších provozů – EPI-TETRA.

Neplánovaná kontrola, navíc za účastí novinářů (Ústecký deník, Český rozhlas) se seznámila s provozem, jeho napojením na páteřní potrubní síť Spolechemie, zabezpečením celé výroby, možnostmi vzniku mimořádných situací a jejich řešení. Závěr pak proběhl na velínech spalovny EPI-TETRA a hlavním velínu provozu, kde byla možnost seznámit se s havarijním zabezpečením a ovládáním. Rozhovorem se zaměstnanci bylo ověřeno zda ovládají systém nahlášení havarijního stavu, vědí co je jejich povinností a jak přesně postupovat v případě vzniku mimořádné situace.

Je možné konstatovat, že Spolchemie a.s. se zabývá otázkou bezpečnosti svých provozů opravdu důsledně.

Jan Řeřicha
člen Rady města