Město koupilo hasičům techniku

Město koupilo hasičům techniku
27.4.2007
Nové technické vybavení, hasičskou výstroj a model člověka k výuce resuscitace dnes předal primátor města Jan Kubata zástupcům Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Mojžíř, neštěmické radnice a Potápěčské záchranné služby.

   Rozpočtovým opatřením město uvolnilo na novou elektrocentrálu, kalové čerpadlo a 15 kusů hasičských zásahových kabátů celkem 175 tisíc korun (kalové čerpadlo 17 tisíc Kč, elektrocentrála 40 tisíc Kč a zásahové oblečení 118 tisíc Kč). Nákup schválili radní města koncem ledna a se svěřením tohoto vybavení do správy městského obvodu Neštěmice souhlasili v polovině dubna.

   „Toto je důkazem, že město nezapomíná na hasiče ani tehdy, když pominou povodně. Doufám, že dobrovolným hasičům brzy přibyde i další nová technika, například požární vozidlo,“ uvedl primátor města.

   Mojžířská jednotka byla zřízena městským obvodem Neštěmice a plní úkoly vyplývající ze zákona o požární ochraně na celém území města. Při povodni v roce 2006 se ukázalo, že vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na území okresu, které v Ústí nad Labem pomáhaly zdolávat její následky, je už velmi zastaralé. Na území města působí pouze dva tyto sbory - Božtěšice a Mojžíř. Dosud veškeré vybavení mojžířské jednotky financovala neštěmická radnice ze svého rozpočtu, ale vzhledem k působnosti jednotky rozhodli radní města o uvolnění prostředků na její dovybavení dle aktuální potřeby.

   Primátor města také předal zástupcům Potápěčské záchranné služby nový model člověka AMBUMAN k výuce resuscitace, jehož zakoupení za 100 tisíc Kč schválila rada města koncem ledna. Model byl Potápěčské záchranné službě zapůjčen na základě smlouvy o výpůjčce, jejíž uzavření na dobu určitou do konce roku 2010 schválili radní koncem února za následujících podmínek. Model bude přednostně využíván k výuce žáků ZŠ a k výuce zaměstnanců dalších organizací města, veškeré provozní náklady budou hrazeny Potápěčskou záchrannou službou a na obalu modelu bude umístěno logo města Ústí nad Labem.

Primátor města předal dobrovolné jednotce hasičů Mojžíř novou techniku a oblečení.

Jan Kubata zkouší nový model člověka určený k výuce resuscitace, který město

zakoupilo Potápěčské záchranné službě za sto tisíc korun.