Město má nové webové stránky

Město má nové webové stránky
26.5.2003
Rekonstrukce nových webových stránek města skončila. Základní doménou je www.usti-nl.cz, ale na stránky se dostanete i přes www.mag-ul.cz či www.usti-nad-labem.cz.

Z hlediska formy a obsahu akcentuje nová internetová prezentace města dvě základní roviny – úředně servisní a informačně propagační. Dominují zde především dva elementy: středový dvojsloupek s aktuálními informacemi o činnosti orgánů města a vlevo umístěný jednosloupek „Občan se orientuje“. Ten obsahuje oblasti, jež nejvíce figurují v každodenní interakci veřejnosti s úřadem a do kterých občan vstoupí pouze jedním „kliknutím“. Základními navigačními prvky jsou „Město“, „Magistrát“, Podnikatelům“, „Turistům“ „Dětem“ a „Aktuality“.

„Nutnost rekonstrukce webových stránek města Ústí nad Labem vyvstala zejména  z důvodu grafické zastaralosti, která do jisté míry ovlivňovala míru jejich přehlednosti. Konečným cílem bylo vytvořit moderní dynamický produkt, jenž bude svou kvalitou srovnatelný s elektronickou prezentací ostatních statutárních měst“, říká primátor města Mgr. Petr Gandalovič.

Základní návrh grafiky a struktury webových stránek byl v březnu 2003 předložen Redakční radě Městských novin (nyní již nově Komisi pro komunikaci s veřejností), která jej schválila. Redakční rada rovněž po pečlivém zvážení tří obchodních nabídek (včetně cenové kalkulace) rozhodla, že zakázku na vyhotovení nových webových stránek získá ústecká společnost Webactive a že příslušný smluvní vztah naváže tato společnost s Kulturním střediskem Albis, které má dlouholeté zkušenosti s tvorbou, vedením a aktualizací internetové prezentace www.usti-nl.cz. Rada města v této souvislosti schválila KS Albis účelovou dotaci ve výši 350 tisíc korun. Smlouva mezi oběma stranami byla podepsána se stanovením  konečného termínu předání zhotoveného díla 4. června 2003.

Občané se na novém webu dozvědí vše od důležitých úředních informací až po kompletní přehled akcí, které se konají právě dnešního dne. Stránky se v průběhu několika příštích měsíců budou ještě vylepšovat, a to i s ohledem na případné připomínky veřejnosti“, dodává radní Mgr. Jana Kubata.