Město nechce zrušit střekovskou školu

Město nechce zrušit střekovskou školu
26.2.2007
Za nepodložené označuje primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata informace o zrušení základní školy Karla IV. na Střekově.

   Problém je podle Kubaty vytržen z kontextu koncepce nového vedení města související se zjišťováním technického stavu všech budov školských zařízení v městském majetku. „V průběhu následujících dvou až tří let chceme zlepšit celkový stav škol i jejich vnitřní vybavení, a to mimo jiné za pomoci finančních prostředků z Evropské unie. Nejde tedy jen o průzkum střekovské školy – zde jsme jen s ohledem na statický posudek začali. Bude posouzen stav budov všech ostatních školských zařízení“, říká primátor.

   Spekulace o definitivním ukončení činnosti ZŠ Karla IV. se bohužel objevily i ve stanoviscích některých střekovských zastupitelů. „Naprosto odmítám taková vyjádření a vyzývám k upřednostňování faktů před emocemi. Za zachováním provozu školy v ulici Karla IV., bude-li to samozřejmě možné, stojí kromě vedení města i starosta Střekova Vlastimil Žáček. Odpovědnost za celou záležitost však máme my, nikoliv on“, pokračuje Kubata.

   V průběhu následujících měsíců bude město podrobně zjišťovat, jak vážné jsou vady objektu školy na Střekově, jaké práce bude zapotřebí udělat, v jakém čase a finančním objemu. Pracovní skupina současně zkoumá možnosti alternativního umístění žáků ze ZŠ Karla IV. do jiných škol na dobu nezbytně nutnou do ukončení rekonstrukce. Může se však také ukázat, že škola bude opravitelná za provozu.

   „Všechno nyní prověřujeme a proto vyzývám rodiče žáků i pedagogy k trpělivosti. Zároveň jednoznačně říkám, že v této věci neexistuje žádný „zvláštní zájem“ vedení města na tom, aby škola přestala existovat. Ti, kteří podávají nepravdivé informace, že již např. máme na školu kupce, se chovají velmi nezodpovědně a jen vyvolávají napětí.“, uzavírá Kubata.