Město odměnilo děti sportovním táborem

Město odměnilo děti sportovním táborem
5.5.2004
Prázdninovým pobytem v jihočeských Dobronicích dnes primátor města Mgr. Petr Gandalovič ocenil 40 žáků základních a zvláštních škol, kteří nejlépe obstáli ve výukovém programu prevence kriminality městské policie. Děti obdržely poukaz na tábor se sportovním zaměřením u řeky Lužnice a drobné dárky.

   Výuku právního vědomí ve všech ústeckých školských zařízeních provádí uniformovaní pedagogové městské policie od druhé poloviny 90. let. Zaměřují se především na primární prevenci sociálně patologických jevů. Děti potom píší test z toho, co se od strážníků naučily a soutěží v silovém trojboji. Ti nejlepší jsou potom odměněni letním táborem.

   V roce 1997, kdy městská policie s výukou prevence kriminality na školách začala, spáchala mládež v Ústí nad Labem téměř třikrát více provinění k objemu celkové kriminality, než jejich republikoví vrstevníci. O rok později to už bylo jen o něco méně než dvakrát více – děti a mladiství z krajské metropole spáchali v roce 1998 jen 58,9 % trestných činů v porovnání s předešlým rokem. Už za první rok přednášek právního vědomí školákům se tedy situace v této oblasti výrazně zlepšila.

   Mezi preventivní aktivity městské policie patří rovněž dopravní výuka na dětském hřišti v Krásném Březně.