Město podepsalo smlouvu s univerzitou

Město podepsalo smlouvu s univerzitou
19.12.2003
Smlouvu o spolupráci mezi městem a univerzitou podepsali včera navečer primátor Mgr. Petr Gandalovič a rektor UJEP Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. Slavnostní akt se uskutečnil na rektorátu UJEP v Hoření ulici.

Univerzita se ve smlouvě zavazuje k řešení projektů, které přinesou městu prospěch a ke spolupráci s odbornými útvary města při řešení specifických problémů, např. sledováním situace etnických menšin a sociokulturních skupin, podporou rozvoje česko-německých vztahů a sociologickými výzkumy. UJEP bude s radnicí konzultovat vývojové trendy v oblasti lokálního rozvoje, zveřejňovat témata bakalářských a diplomových prací pro potřeby města, poskytovat přehled o ediční činnosti a podporovat rozvoj kulturního života ve městě.

Město dle svých možností umožní konzultace, případně krátkodobé stáže studentů na vybraných oborech, zabezpečí přednášky speciálních témat a poskytne UJEP granty a stipendia primátora a obvodních starostů. Město bude rovněž univerzitě postupně předávat areál Masarykovy nemocnice na Klíši pro vytvoření kampusu.

“Věřím, že tato smlouva přispěje ještě k lepší spolupráci obou stran”, řekl náměstek primátora Mgr. Tomáš Jelínek.