Město pomůže bezdomovcům

Město pomůže bezdomovcům
26.10.2005
Město podá žádost o státní dotaci na rekonstrukci Azylového domu pro bezdomovce ve Štefánikově ulici. Rozhodla o tom Rada města.

   Cílem stavebních úprav je zvýšení kapacity ubytovacích prostor, vybudování centra denní pomoci pro bezdomovce, zlepšení provozních návazností a provedení nejnutnějších stavebních opatření ve vztahu k nutné údržbě budovy. Tři čtvrtiny nákladů by hradil stát, zbytek ve výši 2,5 mil. korun město. Celkové náklady by tak dosáhly téměř 10 mil. korun.

   Centru denní pomoci bezdomovcům by podle projektu sloužil nově vybudovaný přístavek o rozměrech 10 x 10 m. Zde by se prováděl výdej jídla a ošacení, včetně poskytnutí základní hygieny před vlastním ubytováním. Další investicí by měla být např. úprava sklepa či výměna oken a topení.

   O dotaci bude město žádat rovněž na projekt výstavby Azylového domu pro matky s dětmi na Bukově. Dotace by činila 20 miliónů a téměř 36 mil. Kč by město doplatilo ze svých zdrojů.

   Tento azylový dům by měl poskytovat služby matkám s dětmi, které se ocitly v životní nouzi, zejména jedná-li se o případy domácího násilí.