Město pomůže zachránit varhany

5.9.2003
Částkou 600 tisíc korun přispěje město Ústí nad Labem na opravu varhan v kostele apoštola Pavla. Radní tak vyhověli žádosti Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Ústí nad Labem.

   Podle odborného posudku firmy Poukar – Eliáš z České Třebové jsou vzácné varhany ve velmi špatném stavu a vyžadují náročnou generální opravu, přesahující finanční možnosti jejich vlastníka. Celkové náklady jsou odhadovány na 700 tisíc korun, přičemž 100 tisíc Kč již do opravy varhan Českobratrská církev vložila.

   Rekonstrukce, která by měla začít už letos v říjnu, si vyžádá demontáž celého stroje. Oprava potrvá zhruba jeden rok.

   Varhany od firmy Hermann Eule – Orgelbaumeister in Bautzen – opus 105 jsou cenným dokumentem varhanářské práce z počátku minulého století. Radní při svém rozhodování přihlédli ke skutečnosti, že kostel slouží nejen ke každodenním bohoslužebným účelům, ale rovněž všem občanům ke kulturně společenským akcím. Probíhají zde koncerty vážné hudby profesionálních i amatérských souborů a studenti UJEP zde vystavují své umělecké práce.