Město pracuje na krizovém plánu

27.1.2004
Úkoly spojené se zpracováním krizového plánu města a okolí schválila dnes Bezpečnostní rada města Ústí nad Labem.

   Plán bude obsahovat organizaci a postupy krizového řízení, výčet možných rizik a jejich dopad na území a obyvatele, vymezení odpovědnosti a akceschopnosti jednotlivých složek i přehled sil a prostředků.

   “Kvalitní krizový plán je pro nás velice důležitý zejména z hlediska povodní a průmyslových havárií. Měl by být hotov do konce letošního roku”, říká primátor města Mgr. Petr Gandalovič.

   Bezpečnostní rada města vyslovila rovněž souhlas se svým statutem a plánem práce na rok 2004.