Město prodalo THMÚ majetek

Město prodalo THMÚ majetek
8.7.2005
Sto padesát miliónů korun získalo město prodejem majetku sloužícího k výrobě a rozvodu tepelné energie v Ústí nad Labem. Rozhodli o tom zastupitelé.

   Město si od tohoto kroku slibuje především zefektivnění celého systému a předpoklad větších investic.

  Majetek koupilo Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, které ho má nyní v pronájmu za 3,6 mil. korun ročně. Jde především o rozvody tepelné energie, výměníkové stanice, kotelny, pozemky i budovy. Převážná část uvedeného zařízení byla stavěna v 60. až 80. letech minulého století, některé objektové výměníkové stanice napojené na parní systém vznikly dokonce v letech padesátých. Pouze malá část rozvodů a zařízení pochází z 90. let.

   Obchodní podíl v THMÚ si město ponechá, což mu umožní vliv na stanovování konečné ceny tepla pro Ústecké domácnosti.

  Oceněním prodávaného majetku pověřila Rada města společnost NEWTON Management, která došla k částce 150 miliónů korun. Ke stejné tržní ceně dospěli nezávisle i pracovníci THMÚ.