Město rozdělilo další peníze na kulturu

22.9.2003
Díky vysoké finanční rezervě bylo vyhlášeno druhé kolo podávání žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu města na akce kulturního kalendáře v roce 2003. Celková částka činí 250 tisíc Kč.

   Společnosti Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, která v současné době realizuje výstavní program v muzeu a v budově Fakulty užitého umění a designu UJEP, byl původní příspěvek 300 tisíc Kč navýšen o 100 tisíc. Na akci “Labské léto 2003” získalo rádio North music 150 tisíc Kč.

   Dále byly finančně podpořeny grantové projekty - “Ústí nad Labem na starých kinematografických dokumentech 3. díl”, který mapuje historii města (100 tisíc Kč) a “Šedá listina 03 – Život v Ústí nad Labem”. V rámci tohoto projektu budou v provozu Severočeské armaturky vytvořeny bronzové plastiky, které budou po ukončení akce vystaveny a poté umístěny do veřejných prostor města (53 tisíc Kč).

   Český svaz žen získal 88 tisíc Kč pro amatérský soubor “Zapnuto – vypnuto”. Důvodem tohoto příspěvku je účast na Mezinárodním festivalu divadelních souborů v Moskvě. Soubor tam významně prezentoval Ústí nad Labem i Českou republiku, neboť byl jediným zástupcem ČR.

   Nejvyšší částkou – 600 tisíc Kč - byla podpořena oprava varhan v kostele apoštola Pavla v Ústí nad Labem. Kostel byl v roce 1998 zapsán do seznamu kulturních památek spolu s mobiliářem, jehož součástí jsou i varhany. Ty jsou v současné době ve velmi špatném stavu.