Město usiluje o Dům kultury chemiků

Město usiluje o Dům kultury chemiků
21.1.2004
Město Ústí n/L má zájem koupit Dům kultury chemiků. Radní vzali na vědomí informaci o probíhajících jednáních ve věci jeho převodu do městského majetku a ustanovili projektový tým ve složení MUDr. Pavel Dlouhý (vedoucí), Ivan Dostál, Mgr. Tomáš Jelínek, MUDr. Karola Haasová, Radek Vonka, Zdeněk Kymlička, Roman Steiner, Ing. Marcel Rahm a Zdeněk Ečer.

  Projektový tým bude podle náměstka primátora Mgr. Jana Kubaty zpracovávat záměr dalšího využití a provozování objektu a zabývat se otázkami spojenými s jeho rekonstrukcí i případným vstupem strategického partnera. “Našim úsilím je mít důstojný a moderní kulturní stánek hodný krajské metropole”, říká primátor města Mgr. Petr Gandalovič.

  V minulých týdnech proběhla pod vedením radního MUDr. Pavla Dlouhého řada jednání s majiteli objektu (Odborový svaz chemie ČR), právníky, daňovými poradci a pořadateli kulturních akcí a kongresů. Odborová organizace souhlasí s převodem kulturního domu do majetku města, s podmínkou, že bude mít zajištěn pravidelný příjem ve výši 1 mil. korun ročně po dobu zhruba 99 let.

  “Vylepšení stavu objektu, ať už hovoříme o vnějšku nebo vnitřku, si samozřejmě nějaké peníze vyžádá. Může jít o několik desítek miliónů, ale investiční částka může být i mnohem vyšší. Vše bude závislé na finančních možnostech města v následujících letech. Důležité je, že nebudeme muset kupovat kulturní dům najednou, ale ve splátkách, se kterými se městská pokladna bez problémů vypořádá”, konstatuje náměstek primátora Mgr. Tomáš Jelínek.

  Město usilovalo již počátkem 90. let o zvýšení vlivu na Dům kultury chemiků a o majetkový vstup do tohoto zařízení. Tyto záměry však nebyly vlastníkem akceptovány.