Město Ústí n/L má vyrovnaný rozpočet

11.12.2003
Vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji 1,44 miliardy korun schválilo dnes Zastupitelstvo města.

   Městské obvody obdrží 266,2 mil. Kč, z nichž 186,5 mil. je určeno na výplatu sociálních dávek. Mzdový limit zaměstnancům, včetně strážníků městské policie, je stanoven na 124,6 mil. Na investice půjde 252,5 mil. korun, což je zhruba stejná částka, jako loni.

   Co se týče investic, nejvíce finančních prostředků vynaloží město na již rozestavěné akce. První etapa rekonstrukce Zimního stadionu, včetně výměny ledové plochy, přijde na 28 miliónů a pouze o tři a půl miliónu korun méně bude stát výstavba spínací stanice elektrického napětí a dokončení páteřní komunikace v průmyslové zóně severní Předlice. Náklady ve výši 24 mil. si vyžádá rekonstrukce Činoherního studia a 21 mil. Kč bude zapotřebí na revitalizaci Letního kina. Nelze zapomenout ani na vybudování geotermálního vytápění ZOO s potřebou 16,32 mil. a bytovou výstavbu na Bukově (12,1 mil.).

   V seznamu investic do majetku města figurují např. světelně řízená křižovatka Malátova – Hoření za 4,5 mil. korun a více než jedenáctimiliónová stavba atletické dráhy s umělým povrchem na Městském stadionu. Největší rozvojovou investicí s rozpočtem 15,35 mil. pro rok 2003 je položení finální vrstvy komunikací a chodníků v lokalitě Nové Skorotice, kde město ve spolupráci se soukromým investorem připravuje podmínky pro výstavbu více než stovky rodinných domků.

   “Město nikdy nefinancovalo svůj provoz z úvěru a v příštím roce tak neučiní ani v případě investic. Realizace investičních akcí bude v následujícím roce financována z prodeje a pronájmu majetku města, což bude mimo jiné znamenat, že dojde k úplnému dokončení procesu privatizace městských bytů. Město by v roce 2004 mělo prodat převážnou většinu majetku, který bezprostředně nepotřebuje”, říká náměstek primátora Ing. Miroslav Harciník.

   Aby bylo podle Harciníka možné uskutečnit investiční záměry města, bylo nutné přistoupit k výrazným úsporám v provozním rozpočtu. “Na investice půjde i celá finanční rezerva z minulých let", dodává.

   “Příprava rozpočtu byla nesmírně náročná. Jsem rád, že se nám podařilo zachovat objem investic přibližně ve stejné výši, jako loni. Jen tak se město pohne dál”, konstatuje náměstek primátora Mgr. Tomáš Jelínek.