Město vydá katalog humanitární pomoci

14.6.2004
Město Ústí nad Labem vydá katalog nabídky pomoci neziskových organizací v době mimořádné situace. Vyplynulo to z dnešního jednání primátora Mgr. Petra Gandaloviče se zástupci tzv. Panelu humanitárních organizací, které proběhlo v sídle Centra krizové intervence Spirála ve Skoroticích.

   Katalog by měl obsahovat podrobný seznam neziskových organizací, formu jejich případné pomoci, apod. P. Gandalovič dnes převzal první materiál, ze kterého se bude dále vycházet. “Tento materiál se stane základem pro tvorbu katalogu. Některé věci však budou muset být ještě konkretizovány, zpřesněny a doplněny. To bude mít na starosti zejména odbor mimořádných situací magistrátu”, říká primátor.

   Humanitární organizace by měly při mimořádných situacích pomáhat např. při evakuaci obyvatel či distribuci potravin a oblečení. Jejich nasazení bylo nedávno vyzkoušeno při simulované chemické havárii ve Spolku, která prověřovala součinnost složek integrovaného záchranného systému.

   Dnešního jednání s primátorem města se zúčastnili zástupci organizací Spirála, ADRA, Senior, Oblastní charita a Dobrovolnické centrum.