Město zrekonstruuje zimní stadion

6.6.2003
Rada města schválila projekční přípravu rekonstrukce zimního stadionu, započetí stavebních prací k 1. dubnu 2004 a dokončení stavby v srpnu téhož roku. Do letošního října má investiční odbor MmÚ provést výběrové řízení na zhotovitele díla.

Rekonstrukce zimního stadionu je motivována nevyhovujícím stavem ledové plochy a strojovny chlazení. Rovněž celý objekt stadionu je ve velmi špatném technickém stavu.

„Budeme usilovat o to, aby zimní stadion v blízké budoucnosti vyhovoval extraligovým parametrům a aby také mohl plnit roli společenského centra“, říká předseda představenstva HC Slovan a radní Mgr. Jan Kubata.