Městská policie v centru posílí

Městská policie v centru posílí
23.5.2006
V průběhu letošního druhého pololetí začnou na veřejný pořádek na Mírovém náměstí a okolí dohlížet místo dvou strážníků již čtyři městští policisté.

   „Budou se soustředit především na rušení nočního klidu a výtržnictví v nočních hodinách na místech, kde jsou bary, diskotéky a herny. Zacházet budou i do postranních uliček, kde podle našich zjištění dochází k prodeji drog“, říká primátor města Gandalovič.

   Zmíněný krok si vyžádá přijetí čtyř nových strážníků. „Budeme se snažit, aby tito policisté nastoupili do služby co nejdříve. To si vyžádá uvolnění dalších finančních prostředků, což musíme v dohledné době vyřešit“, pokračuje primátor.

   V centru je nyní umístěno třináct bezpečnostních kamer a další tři chce městská policie ještě letos rozmístit podél Hrnčířské ulice. Bude však záležet na přidělení státní dotace z programu Partnerství. Kamerovým systémem bylo roce 2003 zaznamenáno 338 skutků, v roce 2004 již 645 skutků a v loňském roce 1024 přestupkových jednání. Účinnost bezpečnostních kamer ve středu města tedy výrazně roste.

   Bezpečí občanů se na Mírovém náměstí i v dalších lokalitách centra města postupně zlepšuje. V letošním prvním čtvrtletí jsme zde zaznamenali o 132 trestných činů méně, než za stejné období loňského roku. Vyplývá to z policejních statistik.

   Důsledným dohledem městské policie a bezpečnostním kamerovým systémem se na centrální ploše a jejím okolí podařilo snížit i počet přestupků. Jestliže jsme jich na zmíněném území v roce 2003 zaznamenali celkem 12 589, loni to bylo již jen 9921. Zhruba pětaosmdesát  procent z těchto přestupků jsou přestupky v dopravě, které většinou nemají s přímým ohrožením zdraví a životů lidí nic společného.

   Městská policie provádí v centru pravidelně po celý rok kontrolní akce ve vztahu k podávání alkoholu, používání výherních automatů mladistvými a nezletilými a další oblasti. V roce 2003 bylo provedeno 198 takových kontrol, o rok později 247 a loni dokonce 570.