Městské finance jsou v pořádku

Městské finance jsou v pořádku
18.4.2005
Město loni hospodařilo velmi dobře. Radní se seznámili se závěrečným účtem hospodaření Ústí nad Labem za rok 2004 a souhlasí s ním bez výhrad.

    Celkové příjmy města dosáhly loni výše 2 271 404,00 tis. Kč, výdaje činily 2 276 554,04 tis. Kč.

    Magistrát ve své hlavní činnosti hospodařil s příjmy 1 855 848,49 tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtem byly příjmy vyšší o 50 miliónů korun a výdaje naopak o 39 mil. nižší. Důvodem jsou především vyšší daňové příjmy. V úsporách se mimo jiné promítly menší úrokové sazby z úvěrů a nižší náklady na výplatu mezd z důvodu snižování počtu zaměstnanců. Vyšší výnosy z prodeje nemovitostí v obvodech město a Neštěmice přinesly rovněž o téměř 30 miliónů korun vyšší příjmy z vedlejší hospodářské činnosti.

    Lepší hospodaření v loňském roce umožňuje doplnit zdrojovou část letošního rozpočtu o 108 miliónů korun. Jelikož je z této částky v rozpočtu již promítnuto 30 miliónů Kč, zbývá k zapojení dalších 78 mil., což bude součástí schvalování závěrečného účtu v Zastupitelstvu města 21. dubna.

    Hospodaření města bylo přezkoumáno auditorskou společností, která nezjistila žádné chyby či nedostatky.