Ministr dopravy Ústí pomůže

Ministr dopravy Ústí pomůže
15.9.2006
Ministr dopravy Aleš Řebíček přislíbil primátorovi Janu Kubatovi, že se bude intenzivně zabývat řešením dopravních problémů, které lze v Ústí nad Labem očekávat po otevření dálnice D8 na konci letošního roku.

    „Včera odpoledne jsme se na společném jednání na ministerstvu dopravy domluvili s ministrem Řebíčkem na jeho osobní návštěvě Ústí nad Labem, abychom se pokusili hrozící kolaps v dopravě zabránit“, říká Kubata.

   Součástí celkového řešení problémů v ústecké dopravě, které nastanou zejména kvůli nedokončení části dálnice D8, je i zkapacitnění státní silnice 1/30. I této otázce se bude ministr Řebíček zodpovědně věnovat.

„Aleš Řebíček uvedl, že bude zkoumat možnost znovuzavedení Roly, tedy dopravy kamionů po železnici. Ta musí být dotována státem. Byl to jeden z mých návrhů řešení, které by Ústí zachránilo od přílivu kamionů“, pokračuje Kubata.

   Ministr dopravy primátorovi sdělil, že na nejbližším zasedání vlády předloží materiál o komplexním řešení dopravní situace po otevření dálnice D8, který bude obsahovat návrhy dalšího postupu. Primátor Kubata tento návrh velmi přivítal a nabídl ministrovi spolupráci města při přípravě tohoto materiálu.

   Závěrem jednání ještě primátor informoval ministra o nutnosti obchvatu Strážek. Bohužel však v současné době nemá ministerstvo dopravy v rozpočtu dostatečné zdroje, které by umožňovaly zahájit práce. Tento stav je způsoben tím, že předchozí vláda připravila rozpočet pro příští rok v takové podobě, že nový kabinet nemá příliš možností jej měnit a upravovat.