Ministryně školství podpoří Kampus

Ministryně školství podpoří Kampus
22.9.2006
Ministryně školství PhDr. Miroslava Kopicová dnes při své návštěvě města Ústí nad Labem vyjádřila svou plnou podporu projektu Kampus.

Jako jedno z prvních měst, které oficiálně navštívila nová Ministryně školství PhDr. Miroslava Kopicová bylo právě město Ústí nad Labem. Podle jejích slov si toto město vybrala kvůli jeho velkému potencionálu záměrně. Po krátké dopolední návštěvě Rektorátu UJEP a Krajského úřadu se ministryně sešla v areálu bývalé Masarykovy nemocnice s primátorem města Ústí nad Labem Mgr. Janem Kubatou. Právě v tomto areálu má v budoucnu univerzitní městečko vzniknout. Projekt Kampus – rekonstrukce dosavadního areálu bývalé Masarykovy nemocnice je v souladu s dlouhodobou strategií města i kraje. Jeho cílem je vyřešit dlouhodobé kapacitní problémy univerzity.

V odpoledních hodinách byla ministryně slavnostně přijata primátorem a jeho náměstky na půdě Magistrátu města Ústí nad Labem.

„Projekt Kampus je určitým vyústěním stávající situace, a já jsem přesvědčen, že se tímto projektem stane UJEP jednou z nejprestižnějších univerzit v České republice. Proto si velmi vážím podpory paní ministryně“, řekl primátor Jan Kubata.

 

Při návštěvě areálu bývalé Masarykovy nemocnice. Primátor J. Kubata,

Zdeněk Havel, rektor UJEP a ministryně školství M. Kopicová.

 

Ministryně školství s primátorem Kubatou a jeho náměstky na Magistrátu města..