Mírové náměstí je dokončeno

Mírové náměstí je dokončeno
22.6.2006
Mírové náměstí má ode dneška nový povrch. Poslední dlažební kostku sem dnes slavnostně umístil starosta centrálního obvodu Radek Vonka.

    Co se týče úvodní etapy revitalizace centra města, nejdříve začala obnova povrchu Hrnčířské ulice, která byla dokončena již letos v únoru. Do konce května 2006 ještě probíhaly práce na odstraňování zjištěných vad a nedodělků, ty jsou však v  současné době již odstraněny. Pro občany města jsme v Hrnčířské ulici umístili plakátovací sloup, novinový stánek situovaný před Interhotel Bohemia a také  pítko. Dále pak jsou zde umístěny  přístřešky pro MHD, nové odpadkové koše a nové lavičky. Vše je zpracováno ve stejném designu. V rámci revitalizace bylo v  Hrnčířské ulici vysázeno 59 stromů.

   V listopadu 2005 se pokračovalo přímo s rekonstrukcí centrálního náměstí. Termín dokončení plochy Mírového náměstí byl stanoven na červenec 2006. Dnes už jsou dokončeny práce na pokládce dlažby na vlastní ploše Mírového náměstí a  můžeme tedy konstatovat, že veškeré práce jsou splněny v termínu. V severní části Mírového náměstí je vybudováno pět kašen, které byly uvedeny do zkušebního provozu. Dále jsou do plochy náměstí zapuštěny čtyři energosloupky (dva na elektrickou energii a zbylé dva obsahují i přípojku vody), umístěny nové odpadkové koše a nově osazené lavičky. Na Mírovém náměstí také nechybí pítka - jedno u obchodního domu Sever a druhé před objektem Špalíček. V jižní části náměstí se nachází plakátovací sloup a dva větší přístřešky MHD. I zde bylo vysazeno sedm stromů.

   V současné době se dále pokračuje na pokládce zámkové dlažby v přilehlých ulicích. V Revoluční ulici byla rekonstrukce zahájena letos v únoru a v příštím měsíci bude dokončena. Ani v této ulici město nezapomnělo na zeleň. Bude zde vysázeno jedenáct akátů. Celkové náklady k dubnu 2006 činily 151 927 tis. Kč vč. DPH, tato částka však není ještě konečná. „Rekonstrukce Mírového náměstí včetně Hrnčířské ulice je zdárně dokončena. Podařilo se nám vytvořit náměstí, které reprezentuje krajské město. Kašny, pítka a lavičky jistě zpříjemní pobyt v tomto prostoru a použité materiály sjednotí ráz centra města.  Sám jsem se snažil prosadit co nejvíce zeleně a myslím, že z pohledu na náměstí a na Hrnčířskou ulici je zřejmé, že jsme na ni nezapomněli, vždyť jen v Hrnčířské ulici bylo vysázeno 59 stromů. V tomto směru se budeme snažit pokračovat i v příštích letech a klást větší důraz na květinovou výzdobu, která v centru města leckde schází“, řekl Vonka.