Multikulturní prostor pro mladé

Multikulturní prostor pro mladé
29.10.2007
Křesťanské sdružení mladých lidí YMCA otevřela v Krásném Březně Multikulturní prostor pod jednou střechou pro mladé lidi.

   Multikulturní prostor pod jednou střechou je určen na sportovní, kulturní a vzdělávací vyžití mladých lidí ve věku od 13 do 30 let. Středisko vyrostlo v ústecké čtvrti Krásné Březno, která nutně potřebuje dlouhodobou nabídku kulturně-vzdělávacích a sportovních aktivit. Činnost bude provozována v Domě kulturních a sociálních služeb Bílé světlo, kde sídlí nevládní neziskové organizace White Light 1 a YMCA, dlouhodobě se zabývající preventivními a sociálními programy na podporu mladých lidí v regionu Ústí nad Labem. Projekt byl v roce 2006 finančně podpořen ze státního rozpočtu ČR částkou ve výši 8,2 mil. korun.

   Multikulturní prostor bude pro veřejnost fungovat a nabízet své služby pravidelně od úterý do neděle v odpoledních i večerních hodinách, o víkendech i po celý den. Oficiální spuštění je připraveno na 6. listopadu v 16:30 hodin.

   Slavnostnímu otevření byl přítomen také náměstek primátora Arno Fišera a radní Zuzana Kailová. „Myslím si, že toto multifunkční centrum bude hojně navštěvováno. Rozhodně bude mít mladým lidem co nabídnout,“ uvedl náměstek primátora Arno Fišera.

   „Mladí lidé zde najdou rozmanitou zábavu a podněty. Vítám, že děti a lidé ze sociálně slabých rodin budou mít bezplatný vstup,“ řekla radní města Zuzana Kailová.

 

   Součástí Multikulturního prostoru je:

- Lezecká stěna (9m vysoká) zabezpečována proškolenými instruktory a s jištěním a Boulder (3x7m) pro lezení bez jištění, v atriu budovy. Pro další sportovní vyžití mládeže zde bude instalován stolní tenis, fotbálek, šipky a další doplňkové služby pro volný čas.

- Internetová kavárna a bar nabízející kulturní a vzdělávací aktivity se zajištěním přístupu k informacím a zábavě mladým lidem nejen z lokality Krásné Březno. Dále pak možnost relaxace a oddychu se zákazem kouření, požívání omamných látek a podávání alkoholu lidem mladším 18-ti let.

- Hudební studio je složeno ze dvou částí: První je nahrávací studio s technickým vybavením na špičkové úrovni. Součástí studia je rovněž vybavená zkušebna pro amatérská hudební seskupení a druhou částí je mobilní ozvučovací aparatura s podiem, která je používána pro ozvučení větších kulturních a charitativních akcí v regionu Ústí nad Labem.

- Nízkoprahový klub Orion je specifickou službou celého projektu a je nabízen sociálně slabým  skupinám mladých lidí žijících v lokalitě Krásné Březno. Nízkoprahový klub nabízí zdarma sociální služby ve formě poradenství, informačního servisu, pomoci, individuální práce, kontaktu s úřady a organizacemi a další doprovodné služby.

 

Cíle a dopady projektu:

          Změnit chování a vztah dětí a mládeže ke svému životu, okolí a trávení volného času.

          Zlepšit mezilidské vztahy dětí a mládeže k sobě navzájem – ohleduplnost, ochota pomoci druhému apod.

          Získat motivaci k rozvíjení svých zájmů, zvýšení jejich  samostatnosti a osobní odpovědnosti.

          Zlepšit efektivitu využívání internetu pomocí výukových kurzů pro děti a mládež.

          Zlepšení vstupních podmínek pro expanzi ústeckých amatérských hudebních těles na hudební trh pomocí realizace kvalitních demonahrávek.